Mot diskriminering – för allas lika rättigheter

Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för människors lika rättigheter och för att motverka och förebygga alla former av diskriminering i samhället.

Till oss kan du vända dig om du har blivit utsatt för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi kan ge rådgivning i frågor som handlar om diskriminering och stöd för den som blivit utsatt för diskriminering. All rådgivning hos oss är kostnadsfri. Läs mer under fliken Diskriminerad?

Vi arbetar i Helsingborg med omnejd med föreläsningar, evenemang och olika projekt. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar om diskrimineringslagen och den nya lagstiftningen om bristande tillgänglighet och vi informerar gärna om vår verksamhet och diskrimineringslagstiftningen. Läs mer om våra utbildningar och informationsinsatser under fliken Utbildning. För att ta del av aktuella evenemang och projekt, se vår kalender eller följ oss på Facebook.

Vårt område
Vi arbetar främst lokalt och regionalt. Vårt verksamhetsområde täcker följande 15 kommuner i Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den mån vi har tid och möjlighet tar vi oss även an utbildningar och ärenden i de områden i vår närhet som saknar en lokal antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra Småland.

Läs mer om föreningen under fliken Om oss.

 

Välkommen på extra årsmöte den 26 april!

Vi välkomnar nuvarande och blivande medlemmar till ett extra årsmöte den 26 april kl 18.00. Anledningen är att vi under årsmötet den 20 mars beslöt att anta styrelsens proposition rörande namnbyte. Huvuddelen av propositionen lyder:

”Eftersom ADB Helsingborg är aktiv inte bara i Helsingborg utan större delen av norra Skåne så föreslår styrelsen att årsmötet antar följande förslag på namn- och stadgeändring för att bättre spegla byråns upptagningsområde:

* att Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg byter namn till Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.”Eftersom ett namnbyte också innebär en ändring i ändamålsparagrafen i våra stadgar så krävs likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten.

Därför hälsar vi er välkomna till ett extra årsmöte den 26 april kl 18.00 i våra lokaler på Planteringsvägen 36 i Helsingborg. Meddela gärna tillinfo@adbhelsingborg.se om ni kan närvara.

Välkommen!

 

Vill du stödja oss i arbetet mot diskriminering? Bli medlem!

Som medlem i föreningen bidrar du inte bara ekonomiskt, du har även rösträtt under årsmötet och blir inbjuden till olika aktiviteter och evenemang som vi anordnar. Du får även vårt nyhetsbrev med information om vår verksamhet, aktuella diskrimineringsärenden, kommande aktiviteter och andra nyheter. Läs mer om hur du blir medlem här.