Om oss

Mot diskriminering – för allas lika rättigheter

Om oss

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns i Helsingborg sedan år 2002. Årsmötet är högsta beslutande organ och styrelsen ansvarar för driften av verksamheten.

Vårt uppdrag

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering, genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

Vår verksamhet täcker följande 15 kommuner i nordvästra och nordöstra Skåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Höör, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Osby och Östra Göinge. I den mån vi har möjlighet tar vi oss också an uppdrag från närliggande områden där det inte finns någon antidiskrimineringsbyrå, exempelvis södra Halland och sydvästra Småland.

 

Personal

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg har två anställda på deltid, varav en är jurist och utbildningsansvarig och en är verksamhetsutvecklare.

Varje termin erbjuder vi praktik till 1-2 personer. I mitten av varje termin brukar vi annonsera ut praktikplatserna för kommande termin.

Vill du komma i kontakt med vår personal?
Skicka e-post till info [a] adbhelsingborg.se eller ring 042-284845.

 

Styrelsen

Styrelsen består av sju (7) ledamöter, varav fem (5) är ordinarie och två (2) är suppleanter. Ledamöterna har kunskaper och erfarenheter inom olika frågor relaterade till antidiskrimineringsverksamhet, så som arbete med mångfald, integration, hbtq, minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Ordförande:
Wilhelm Berséus

Övriga styrelseledamöter:
Anna-Frida Agardson
Elvis Stan
Eva Ingers
Mia-Jonas Plunteman (kassör)

Suppleanter:
Lotta Johnsson
My Rosell

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Skicka e-post till förnamn [a] adbhelsingborg.se eller styrelsen [a] adbhelsingborg.se

 

Samarbeten

SADB

Riksorganisationen för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är en nationell organisationen som samlar Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Organisationen verkar nationellt, regionalt och lokalt för mångfald, likabehandling och jämställdhet.

Alla lokala byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra. Hitta din lokala antidiskrimineringsbyrå på www.adbsverige.se