Utbildning

Mot diskriminering – för allas lika rättigheter

Utbildning

Vi erbjuder föreläsningar, informationsinsatser och längre utbildningar. Vill du ha en föreläsning till din kompetensutvecklingsdag på jobbet? Eller har du några idéer eller förslag på samarbeten? Välkommen att kontakta oss med dina frågor och idéer.

Allmän information om oss och diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vi kan ge kortare informationsinsatser om diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet för ideella föreningar. En informationsinsats om 30-40 minuter är – utöver kostnad för reseersättning – kostnadsfri för ideella föreningar inom nordvästra och nordöstra Skåne.

Utbildningar

Vi kan erbjuda allmänna utbildningar om diskrimineringslagen om 1 till 4 timmar.

En av de mest populära utbildningarna under 2015 var om den nya lagstiftningen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, 1,5 till 4 timmar.

Vi kan hålla riktade utbildningar om exempelvis:
– diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder i arbetslivet
– diskrimineringsförbud för socialtjänsten
– diskrimineringsförbud och likabehandlingsarbete i skolan

Vi skräddarsyr även föreläsningar. Tillsammans kan vi komma överens om hur vi på bästa sätt kan möta era behov.

Kontakta oss för mer information och priser.

Exempel
Vi har bland annat hållit utbildningar för följande organisationer och grupper:
Kommunförbundet Skåne
Regionhandikapprådet Halland
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) Skåne
Helsingborgs stad, bland annat för interkulturella kommunikatörer
SFI-klasser
Högstadielärare
Verksamhetsansvariga inom förskola
Högskolan i Halmstad
Campus Helsingborg
Romarådet i Helsingborg